logotype

"Przedsiębiorczość to samodzielność. Osoba przedsiębiorcza to taka, która nie czeka biernie, co przyniesie jutro. Ma swoje marzenia, plany i je realizuje. Nie boi się podejmowania decyzji. Tego chcemy uczyć również dzieci."

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu VistulaRektor AFiB Vistula spotkał się z laureatami konkursu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

10 lipca rektor AFiB Vistula prof. Krzysztof Rybiński spotkał się z laureatami Konkursu MIP i wręczył im nagrody. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Mogły wziąć w nim udział małe zespoły, które nadesłały krótką relację filmową ze swoich przedsięwzięć o charakterze zarobkowym, charytatywnym, sportowym lub hobbistycznym. Filmowe relacje ze zwycięskich przedsięwzięć można zobaczyć na  www.dap.edu.p/konkurs. Pierwsze miejsce w konkursie zajął trzyosobowy zespół nastolatków, który prowadzi portal gier www.timik.pl: Paulina Potok, Dominik Kołodziejczyk i Grzegorz Miąc. Zaczynali jako zwykli użytkownicy, potem zaczęli ulepszać serwis a obecnie na nim zarabiają. Co ciekawe, nigdy wcześniej nie spotkali się w „realu”, ponieważ mieszkają w różnych miastach, jedna osoba z trójki przebywa na stałe w Wielkiej Brytanii a inna - porusza się na wózku inwalidzkim. Zwycięzcy konkursu otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe, między innymi tablety.
– To bardzo ważne, by inspirować młodych ludzi do działania, ponieważ tylko tak zbiorą cenne doświadczenia i wzmocnią motywację do bycia przedsiębiorczym, co zaprocentuje w ich dorosłym życiu. Takich młodych ludzi chcemy dowartościować i promować, biznesu nie da się nauczyć siedząc w ławce – powiedział prof. Rybiński.Organizatorem konkursu była Akademia Finansów i Biznesu Vistula a sponsorem nagród – Fundacja Banku Zachodniego WBK i Project Management Institute Poland Chapter.

Program ABC Dziecięcej Przedsiębiorczości zakończony.

14 czerwca miały miejsce ostatnie zajęcia w ramach programu edukacyjnego ABC Dziecięcej Przedsiębiorczości. Warsztaty i spotkania odbywały się przez cały rok szkolny, w wybrane soboty, i były przeznaczone dla zainteresowanych dzieci w wieku 9-12 lat. Mali studenci w zajęciach mogli  uczestniczyć nieodpłatnie, dzięki dofinansowaniu Fundacji im. L. Kronenberga oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Młodzi adepci przedsiębiorczości wzięli udział między innymi w grze miejskiej "Przedsiębiorczy Deweloperzy", warsztatach z kreatywności, logicznego myślenia, podstaw ekonomii, wiedzy finansowej i konsumenckiej. Samodzielnie przygotowali swoje własne przedsięwzięcie: turniej gier i zabaw ruchowych, zrealizowany pod kierunkiem trenerów z Project Management Institute. Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, mamy nadzieję, że wspólna praca dzieci i trenerów wyda znakomite owoce w ich małych i większych przedsięwzięciach.

Nominacja dla DAP do Nagrody Rodzinki Warszawskiej - zagłosuj na nas!

Z przyjemnością informujemy, że Dziecięca Akademia Przedsiębiorczości została wyróżniona drugą nagrodą w konkursie Rodzinki Warszawskiej, organizowanym w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych, w kategorii "Zajęcia pozalekcyjne i hobby".

Cieszymy się z  tego wyróżnienia, dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali i zapraszamy do wspólnej edukacyjnej przygody z przedsiębiorczością.

Więcej o konkursie i laureatach.

I Ty możesz zostać inwestorem giełdowym

 

18 stycznia odbyła się gra symulacyjna "Czy dzieci mogą grać na giełdzie?". W czasie gry, pokazującej jak działa prawdziwa giełda papierów wartościowych, każdy z uczestników mógł "zarobić", ale też i "stracić". Były silne giełdowe emocje: hossa, bessa, posiadacze akcji sprzedawali je i kupowali, zadzwonił giełdowy dzwonek, inwestorzy musieli reagować na zmieniająca się sytuację na rynku a na koniec podliczać wyniki. 

Jednocześnie z grą odbył się wykład dla rodziców poświęcony roli wolontariatu w rozwoju i edukacji dzieci. Poprowadził go szef warszawskiego Centrum Wolontariatu, Dariusz Pietrowski.

Dzieci i wolontariusze ze Stowarzyszenia Wiosna gośćmi Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

23 listopada w Akademii Finansów i Biznesu Vistula miała miejsce uroczysta inauguracja Akademii Przyszłości - projektu wychowawczo-edukacyjnego stowarzyszenia Wiosna (znanego również z akcji Szlachetna Paczka).

Dzieci uczestniczące w AP otrzymały wysłuchały koncertu chóru gospel i otrzymały indeksy z rąk prof. dr hab. prof. Jana Fazlagicia – Pełnomocnika Rektora AFiB Vistula ds. Badań i Rozwoju.

Grupa dzieci z kolegium natolińskiego AP uczestniczy w ciągu roku akademickiego 2012/13 w zajęciach w ramach programu ABC Dziecięcej Przedsiębiorczości prowadzonego przez AFiB Vistula.

2015  Dziecięca Akademia Przedsiębiorczości